Information om distriktskongressen

Socialdemokraterna i Kalmar län bjuder in till distriktskongress 4 april 2020. Sista dag att lämna in nomineringar, ombud och motioner är den 2 december. Alla nomineringar, ombud och motioner ska lämnas till sap.oskarshamn@telia.com.

Nomineringar till distriktskongressen

Nomineringsunderlag: 
– Kassör, tillika styrelse- och VU-ledamot 2 år.
– Sex ordinarie styrelseledamöter 2 år
– Tre ledamöter till VU – 1 år
– Fem ersättare i styrelsen – 1 år
– Tre revisorer
– Tre revisorsersättare

Motioner till distriktskongressen

År 2021 kommer Socialdemokraterna ha partikongress. Om man vill att Socialdemokraterna i Kalmar län ska ta ställning till en motion inför partikongressen 2021 så måste den motionen hanteras på distriktskongressen 2020. 

Ombud till distriktskongressen

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ska också välja ombud och ersättare till distriktskongressen. Ombuden ska delta på distriktskongressen den 4 april 2020. Nomineringar eller anmälan av intresse ska ske senast den 2 december 2019. Alla nomineringar och anmälan av intresse ska ske till sap.oskarshamn@telia.com

facebook Twitter Email