Välkommen på medlemsmöte!

Den 21 oktober klockan 18.00 bjuder Socialdemokraterna in alla medlemmar på medlemsmöte. Under mötet kommer vi att ha ett tema om hållbarhet och miljö under ledning av Jonas Brorsson och Stellan Lindeberg.

Tid: 21 oktober, kl. 18.00
Plats: Folkets park, Oskarshamn

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av antalet närvarande röstberättigande medlemmar
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av mötesordförande
5. Val av justerare
6. Aktuell politik
– Kommunen
– Regionen

7. Val
a) Ersättare i socialnämnden
Alla S-föreningar har tidigare fått information om nominering av ersättare till socialnämnden. Information gavs också vid medlemsmötet i september. Alla medlemmar kan nominera en ersättare till socialnämnden, sista dag att nominera är den 11 oktober. Nomineringar sänds till sap.oskarshamn@telia.com

b) Ersättare i bildningsnämnden
Alla S-föreningar har tidigare fått information om nominering av ersättare till bildningsnämnden. Information gavs också vid medlemsmötet i september. Alla medlemmar kan nominera en ersättare till socialnämnden, sista dag att nominera är den 11 oktober. Nomineringar sänds till sap.oskarshamn@telia.com

8. Eventuella övriga val
9. Nästa medlemsmöte
10. Mötets avslut

facebook Twitter Email