VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE OCH JULAVSLUTNING

Den 2 december klockan 18.00 bjuder Socialdemokraterna in alla medlemmar på medlemsmöte och julavslutning. Under mötet bjuder vi på kroppkakor. Peter Wretlund kommer också berätta kort om historier som finns i Folkrörelsearkivet. 

Tid: 2 december, kl. 18.00
Plats: Folkets park, Oskarshamn

Dagordning: 
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av antalet närvarande röstberättigande medlemmar
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av mötesfunktionärer
a) Mötessekreterare
b) Val av justerare
5. Aktuell politik
– Kommunen
– Regionen
6. Rapport från mötet med Reformisterna på temat ”Tillsammans för jämlikhet” 
7. Information och diskussion om verksamhetsplanen 2020
8. Eventuella övriga val
9. Nästa medlemsmöte
10. Mötets avslut

facebook Twitter Email