Kallelse till medlemsmöte

Den 13 januari kl. 18.00 bjuder Socialdemokraterna in alla medlemmar till ett representantskapsmöte tillika medlemsmöte. Under kvällen kommer vi att samtala om de motioner som medlemmar har lämnat in inför distriktskongressen senare i vår och partikongressen 2021. Vi är på Folkets park.

Vi kommer också att samtala om ekonomisk jämlikhet och minskade klyftor.

Partistyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med minskade klyftor. Magdalena Andersson leder Jämlikhetsgruppen som ska definiera politikområden för att minska klyftorna. Arbetet inleds med landsomspännande workshops.

En landsomspännande workshop som sker inom ramen för Jämlikhetsgruppens arbete. Workshopen handlar om att definiera politikområden som är centrala för att minska klyftorna och formulera förslag som stärker den ekonomiska jämlikheten. Workshopen lanseras i och med en digital dragning av Magdalena Andersson, som leder gruppens arbete. Vi kommer på vårt möte att samtala om minskade klyftor och det kommer under våren vara möjligt för de som vill arbeta med den workshop som partistyrelsen kommer presentera i februari.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av antalet närvarande röstberättigande medlemmar
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av mötesfunktionärer
  a) Mötessekreterare
  b) Justerare
 5. Beslut om motioner
  Motionerna och styrelsens förslag till beslut för respektive motion finns här:

6. Beslut om nominering till distriktsstyrelsen
Styrelsen föreslår att Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun nominerar enligt följande:
– Peter Wretlund nomineras till kassör, ledamot i verkställande utskottet och ledamot i distriktsstyrelsen.
– Laila Naraghi nomineras i första hand till ledamot och i andra hand till ersättare i distriktsstyrelsen.

7. Val av ombud till distriktskongressen
Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ska utse ett antal ombud till distriktskongressen den 4 april. Socialdemokraterna i Kalmar län meddelar antal ombud i början av januari.

Styrelsen har mottagit följande intresseanmälningar och återkommer på medlemsmötet med ett förslag utifrån om det finns fler som vill åka som ombud eller ersättare samt när styrelsen har fått besked om antal ombud.

Nuvarande intresseanmälningar (bokstavsordning)
Andreas Erlandsson
Anita Hultgren
Anton Sejnehed
Berth Karlsson
Catrin Alfredsson
Elin Sejnehed
Hans Bolling
Jonas Brorsson
Joakim Rylin
Laila Naraghi
Lena Blomander
Marie Holmgren
Matti Wahlström
Monica Svensson
Stellan Lindeberg (ersättare)
Tormod Nesset
Ulf Nyberg
Yvonne Bergvall

8. Mötets avslut

I samband med mötet bjuder vi på förtäring.

facebook Twitter Email