KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I OSKARSHAMNS KOMMUN

Datum:            Den 30 mars 2020
Klockan:          18:00
Plats:    Folkets park, Oskarshamn          

Du är välkommen till Socialdemokraternas årsmöte. I samband med årsmötet bjuds på mat och dryck.

Följande kommer att behandlas på årsmötet:

  • Val av ordförande och ledamöter
  • Stadgar
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk berättelse
  • Budget
  • Verksamhetsplan

Sista dag för att lämna motioner till arbetarekommunens årsmöte är den 31 januari 2020.

Underlag

Här finns underlag såsom dagordning och nomineringsunderlag att ladda ner för den som önskar.

Förslag till dagordning vid Socialdemokraterna i Oskarshamns kommuns årsmöte den 30 mars 2020.

Nomineringsunderlag till arbetarekommunen

facebook Twitter Email