Nomineringsanmodan

Vill du vara med och genomföra våra vallöften i Oskarshamns kommun? Vi har just nu fyra vakanta förtroendeuppdrag i kommunen. Nedan kan du läsa lite kort om vad respektive uppdrag innebär.

Alla medlemmar kan nominera någon till ett uppdrag. Valberedningen kommer gå igenom alla inkomna nomineringar och föreslår därefter en person till respektive uppdrag. Det är arbetarekommunens styrelse som beslutar om vem som utses till uppdraget.

Bildningsnämnden – ledamot
Bildningsnämnden ansvarar för utbildningsfrågor från förskola till Komvux, kultur och fritid. Nämnden har cirka 8 möten per år och därutöver kan det tillkomma några andra aktiviteter. Nämndens möten är oftast heldag. Utöver de officiella mötena i nämnden så har S-gruppen i nämnden gruppmöten kvällen före nämndens möten samt på morgonen innan mötet. 

Socialnämnden – ledamot
Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorgen för personer med funktionsvariationer samt individ- och familjeomsorgen. Nämnden har cirka 8 möten per år och därutöver kan det tillkomma några andra aktiviteter. Utöver de officiella mötena i nämnden så har S-gruppen i nämnden gruppmöten på kvällstid ett par gånger per år samt på morgonen innan mötet.

Kommunstyrelsen – ersättare
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för all verksamhet, men har också egna förvaltningar som arbetar med bland annat gemensamma personalfrågor, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, näringslivs- och exploateringsfrågor. Kommunstyrelsen har cirka 12 möten per år. Kommunstyrelsens s-grupp har gruppmöten på morgonen innan sammanträdet. Vissa av kommunstyrelsens ärenden bereds också i kommunfullmäktigegruppen som är kvällen innan kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges valberedning – ersättare
Kommunfullmäktige har en valberedning som lägger förslag inför att val ska ske i kommunfullmäktige. Det är endast ledamöter i kommunfullmäktige som är valbara till att ingå i valberedningen. Sammanträdet sker oftast via mail alternativt i direkt anslutning till kommunfullmäktiges möten.

Hur nominerar du någon?
Vill du nominera någon eller dig själv? Maila din nominering till sap.oskarshamn@telia.com senast 9 augusti. Den som nomineras måste vara tillfrågad. 

facebook Twitter Email