VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE

Den 29 november kl. 18.00 har vi medlemsmöte. Vi är på Folkets park i Oskarshamn. Under mötet kommer vi att äta en god smörgås tillsammans och prata om vilka frågor vi ska driva i valmanifestet nästa år. Vi ska också göra flera fyllnadsval till olika uppdrag. Vi ser gärna att du deltar fysiskt, men det…

Läs mer

Viktiga datum hösten 2021

Partiinterna uppdrag Ombud till ValkretskonferensDen 8 februari kl. 18.00 är det ett möte där medlemmar från Oskarshamn, Högsby och Mönsterås träffas för att besluta om valsedeln till regionen. Oskarshamn har 17 ombud som för rösta på konferensen. Därutöver så behöver vi också ett antal medlemmar som kan vara ersättare på kongressen. Konferensen brukar vara på…

Läs mer

UTFLYKT TILL BLÅ JUNGFRUN 28 AUGUSTI

Den 28 augusti anordnar vi en heldag tillsammans på Blå Jungfrun. Du som medlem är välkommen att delta aningen själv eller tillsammans med din familj. Partiet står för resan, men du får själv ta med dig mat, fika och dricka osv. Båten avgår från Inre Hamnen, Oskarshamn 08:45 och beräknas vara tillbaka vid hamnen under…

Läs mer

NOMINERING AV OMBUD TILL VALKRETSKONFERENS

I början av 2022 ska medlemmar från Oskarshamn, Högsby och Mönsterås träffas för att besluta om valsedeln till regionen. Oskarshamn får 17-18 ombud som för rösta på konferensen. Därutöver så behöver vi också ett antal medlemmar som kan vara ersättare på kongressen. Konferensen brukar vara på Oskarshamns sjukhus. Vill du vara ombud eller ersättare på…

Läs mer

NOMINERING TILL DISTRIKTSKONGRESS 20 NOVEMBER

Den 20 november samlas vi i Kalmar län för att besluta om riksdagslistan till för Socialdemokraterna i Kalmar län. Oskarshamn får till kongressen utse 18 ombud som får rösta på kongressen. Därutöver så behöver vi också ett antal medlemmar som kan vara ersättare på kongressen. Just nu är planen att kongressen ska genomföras i Hultsfred….

Läs mer

VILL DU KANDIDERA FÖR SOCIALDEMOKRATERNA 2022?

Nästa år är det val till riksdag, region och kommun. Vi kommer under hösten att börja arbetet med att ta fram våra kandidater till region och kommunen. I det arbetet är du viktig! Det är tillsammans som vi bygger ett lag för kommande mandatperiod. Om du är nyfiken på vad uppdraget kan innebära så är…

Läs mer

ÖPPET MÖTE OM FRAMTIDENS OSKARSHAMN

Den 30 augusti klockan 18.00 bjuder vi in till ett öppet möte på temat framtidens Oskarshamn. Hur ska Oskarshamns kommun se ut i framtiden och vad ska vi göra för att fortsätta utveckla vår kommun. Magnus Franzén, VD på Attraktiva Oskarshamn, inleder och pratar framtid och utveckling av kommunen. Därefter har vi diskussioner om vad…

Läs mer

HUR TYCKER DU OSKARSHAMNS KOMMUN SKA VARA 2030?

Oskarshamns kommun arbetar just nu med en översiktsplan som alla har möjlighet att komma med synpunkter på.  Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas på ett långsiktigt hållbart sätt och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras och omfattar hela kommunen. Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha…

Läs mer

Bli medlem i Socialdemokraterna

Du som är medlem i SSU Oskarshamn och är mellan 15 och 30 år kan fylla i enkäten nedan för att bli medlem i Socialdemokraterna. Det är ingen kostnad för dig att bli medlem i Socialdemokraterna, då SSU Oskarshamn betalar åt dig. Du som blir medlem under senast den 15 juni får ett presentkort på…

Läs mer

Pressmeddelande: Utbyggnad av förskola och skola i Figeholm

Bildningsförvaltningen har gjort en utredning om förskolor och skolor i Fårbo och Figeholm. Socialdemokraterna och Moderaterna är överens hur vi vill gå vidare med utredningen. Vi förespråkar att förskolan och skolan i Figeholm byggs ut i enlighet med utredningens förslag. Bildningsnämnden gav under förra året ett utredningsuppdrag till bildningsförvaltningen att utreda hur förskolorna och skolorna…

Läs mer
facebook Twitter Email