Nominering till uppdrag

Socialdemokraterna har en vakant plats som ersättare i socialnämnden samt i bildningsnämnden. Nomineringsstopp för båda uppdragen är den 11 oktober. Nomineringar ska sändas till anton.sejnehed@oskarshamn.se och den som nomineras ska vara tillfrågad. Valen kommer genomföras på medlemsmötet den 21 oktober.

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE

Den 30 september klockan 18.00 bjuder Socialdemokraterna in alla medlemmar på medlemsmöte. Andreas Erlandsson kommer att prata om aktuella frågor i kommunen och övergripande om kommunens budget och hur den påverkas av regeringens budget.  Peter Wretlund kommer under mötet prata om vad som är regional utveckling i Kalmar län och vad som händer inom området. …

Läs mer

Pressmeddelande – Bättre ekonomi för äldre!

Den socialdemokratiskt ledda regeringen lanserar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar för att förbättra ekonomin för äldre. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Socialdemokraterna gick till val på att förbättra för landets äldre, så att fler kan leva på sin pension. Ingen ska behöva bli fattig för att man…

Läs mer

Nominering till uppdrag

Socialdemokraterna har en vakant plats som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt en ledamot i gatunamnsberedningen. Arbetarekommunens styrelse har beslutat att nomineringsstopp för båda uppdragen är den 20 september. Nomineringar ska sändas till anton.sejnehed@oskarshamn.se och den som nomineras ska vara tillfrågad. Valen kommer genomföras på medlemsmötet den 30 september.

Läs mer

MEDLEMSBREV FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA

I vårt lokala medlemsbrev från Socialdemokraterna i Oskarshamn kan du läsa om vilka aktiviteter som sker, och vilka medlemsmöten som är planerade under hösten. Det är tillsammans vi utvecklar vårt parti, vår politik och vår kommun – kom därför gärna på någon av höstens aktiviteter och dela med dig av dina tankar och idéer. VÄLKOMMEN…

Läs mer

Pressmeddelande om åtgärder för att minska antalet vildsvin

Under sommaren har det kommit allt fler rapporter om att det blir fler vildsvin i Oskarshamns tätort, framför allt runt Döderhultsdalen. Detta har både Rödsle Bk och de jordbrukare som är aktiva i området fått erfara när fotbollsplaner och åkermark blivit uppgrävda. Rödsle BK har lagt oerhört mycket ideell tid på att göra i ordning…

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE!

Socialdemokraterna bjuder in till medlemsmöte den 27 maj kl. 18.00 i Folkets Park.

Internationella frågor – hur kan vi arbeta med frågorna som parti i Oskarshamn? Tormod Nesset, Sven-Åke Johansson och Kajsa Lönegård berättar om aktuella projekt och hur vi kan engagera oss i internationella projekt. Tormod Nesset berättar om möjligheter till projekt i Ukraina tillsammans med fackliga kamrater. Socialdemokraterna i Kalmar län har lämnat in en projektansökan…

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE!

Den 29 april bjuder vi in alla medlemmar till medlemsmöte. Vi inleder medlemsmötet med att Europaparlamentarikern Anna Hedh ger oss argument för varför man ska rösta i valet till Europaparlamentet samt svarar på våra frågor om hur Europaparlamentet fungerar.  Under medlemsmötet kommer vi också göra nomineringar av nämndemän till förvaltningsrätten, kammarrätten och Göta Hovrätt.  Avslutningsvis så…

Läs mer

FIRA FÖRSTA MAJ I OSKARSHAMN!

LO-Facken Oskarshamn, Socialdemokraterna och SSU bjuder in dig till att fira första maj i Oskarshamn. Varmt välkommen! SAMLING14:00 Stadsparkens scen AKTIVITETERMusik av IkonernaFikaKorvgrillningAnsiktsmålningGodisregn för barnenHoppborgTipspromenad TALAREAndreas Erlandsson, Kommunstyrelsens ordförande, SocialdemokraternaMahlin Bergman, ordförande, Kommunal SydostOulae Sahar, ordförande, SSU Oskarshamn

Läs mer

Regeringen utser Naraghi till ledamot i parlamentarisk kommitté

Riksdagsledamot Laila Naraghi (S) har av regeringen utsetts att ingå i en nyligen tillsatt utredning: en parlamentarisk kommitté om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Kommittén har i uppdrag att utreda frågan om skadestånd från det allmänna för skada som orsakats vid överträdelser av de grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. regeringsformen…

Läs mer
facebook Twitter Email