Vallöfte – Extra bidrag till Oskarshamns ridklubb

Andreas Erlandsson, Kommunalråd, presenterar Socialdemokraternas vallöfte om Oskarshamns ridklubb. Socialdemokraterna vill att ridklubben får ett extra bidrag till sin ridskolan.

Sommarens torka har ställt till med stora problem för många. Skogsägare, bönder och ridklubbar har alla drabbats på olika sätt. Sedan tidigare utreder kommunen möjligheterna att göra stöd köp av kött från bönder i vår region. Oskarshamns ridklubb är en förening som drabbas av torkan. Som en följd av torkan så har det blivit brist…

Läs mer

Frågor från Oskarshamns handikappkommitté

Oskarshamns handikappkommitté har ställt fyra frågor till oss. Här kan du läsa hur vi har svarat på deras frågor.

Fråga 1: OHK anser att vice ordförande i Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta själv ska ha en funktionsnedsättning. Vad anser ditt parti? Socialdemokraterna har inte tagit ställning till antalet ledamöter i rådet eller fördelningen av dessa mellan de olika föreningarna. Vi tycker det är viktigt att alla föreningar och kommunen tillsammans diskuterar rådets sammansättning och arbetsordning…

Läs mer

Frågor från pensionärsorganisationerna till de politiska partierna i Oskarshamn inför valet 2018

PROs och SPFs lokalföreningar i Oskarshamns kommun har tillsammans ställt fyra frågor till oss. Här kan du läsa om hur vi har svarat.

1. Att vid inledningen av mandatperioden 2019-2022 överföra Kommunala Pensionärsrådet (KPR) från Socialnämnden till Kommunstyrelsen samt att vice ordförande i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) skall utses av pensionärsorganisationerna.  Socialdemokraterna är beredda att flytta det Kommunala Pensionärsrådet (KPR) från Socialnämnden till Kommunstyrelsen, om alla pensionärsorganisationer i rådet vill det. Vi har idag inte tagit ställning till antalet…

Läs mer

Vallöfte för äldreomsorgen

Vallöfte – Hemtjänsten ska finnas där när du behöver den Du som är i behov av hemtjänst ska alltid känna en trygghet i att du får den hjälp du behöver. Som anhörig ska du kunna känna dig lugn för att dina anhöriga i behov av hemtjänst får den hjälpen. Du som medarbetare i hemtjänsten ska…

Läs mer

Vallöfte om krafttag mot den psykiska ohälsan bland unga

Socialdemokraterna har lanserat flera nationella vallöften om psykisk ohälsa bland unga. Några av dessa omfattar den kommunala elevhälsan. Idag lanserar vi också ett lokalt vallöfte för att minska den psykiska ohälsan bland unga.

Socialdemokraterna har lanserat flera nationella vallöften om psykisk ohälsa bland unga. Några av dessa omfattar den kommunala elevhälsan. Nationellt vallöfte – Screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan Idag har elevhälsan screeningprogram för att kontrollera elevernas längds, vikt och att ryggraden är rak. Samma systematik måste finnas i det förebyggande arbetet att identifiera…

Läs mer

Vallöfte – En flexibel förskola

Familjer med barn som vistas i förskolan 15-timmar per vecka ska få större valfrihet att välja vilka tider som barnet vistas i förskolan. Det är ett av de vallöften som Socialdemokraterna har presenterat idag.

Vallöfte 1 – Handlar om att bygga fler förskoleplatser. Ingen ska behöva känna sig orolig över att ens barn får plats på förskolan. Under de senaste åren har vi byggt flera nya förskolor och det arbetet måste fortsätta. Vallöfte 2 – Familjer med barn som vistas i förskolan 15-timmar per vecka ska få större valfrihet…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte

Hej, Klockan är drygt 20.00 och det är fortfarande ljust och varmt ute. Det känns verkligen som att sommaren har kommit, trots att det bara är maj. För varje dag som går kommer vi allt närmare valet. Allas insatser är viktiga för att vi ska vinna valet lokalt, regionalt och nationellt. Det kan handla om…

Läs mer

Fira första maj i Oskarshamn

LO-Facken Oskarshamn, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, ABF och SSU bjuder in dig till att fira första maj i Oskarshamn. Varmt välkommen! DEMONSTRATION 13:00 Samling vid Mäster Palms plats 13:30 Avmarsch till stadsparken MÖTE 14:00 Stadsparken vid scenen AKTIVITETER Musik av Elin Namnieks Fika Korvgrillning Ponnyridning Fiskdamm Ansiktsmålning Allsång TALARE Andreas Erlandsson, Socialdemokraterna Laila Naraghi, Socialdemokraterna Lena Granath,…

Läs mer

Kommunalrådskandidat

På medlemsmötet den 23 januari beslutade Socialdemokraterna att Andreas Erlandsson är vår kommunalrådskandidat för mandatperioden 2018-2022.  

Läs mer

HÖJT BARNBIDRAG!

I Oskarshamns kommun får 3400 barnfamiljer höjt barnbidrag. Barnbidraget höjs med 200 kronor per månad och barn. Barnbidraget blir då 1250 kronor per månad och barn. Den första utbetalningen av det höjda barnbidraget sker den 20 mars. Lördagen den 17 mars kl. 10-13 bjuder vi alla barnfamiljer på chokladboll och smakis för att fira. Kom…

Läs mer
facebook Twitter Email