Välkommen på medlemsmöte

Den 3 december klockan 18.00 bjuder Socialdemokraterna in alla medlemmar på medlemsmöte. Under mötet ska vi utse våra förtroendevalda till styrelser och nämnder i Oskarshamns kommun. Alla medlemmar och S-föreningar har haft möjlighet att föreslå kandidater. Nu arbetar valberedningen med att ta fram förslag på vilka medlemmar som ska utses till respektive uppdrag. Valberedningens förslag presenteras i sin helhet under vecka 47.

I samband med mötet bjuder vi på julsmörgås. Det kommer också vara möjligt att under mötet lämna förslag på vad man önskar diskutera på nästa års medlemsmöten. Tid: 3 december, kl. 18.00 Plats: Föreningshuset Åsa, Hantverksgatan 64, Oskarshamn. Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Val av två justerare tillika rösträknare 3. Fastställande av dagordningen 4. Fastställande…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Den 29 oktober klockan 18.00 har vi medlemsmöte där alla medlemmar är välkomna. Medlemsmötet är i Föreningshuset Åsa. Dagordning:  1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Fastställande av antal röstberättigande 5. Aktuell politik 6. Nomineringar till landstinget/regionen Valberedningens förslag är att vi nominerar till fyra uppdrag. Valberedningens förslag framgår vid…

Läs mer

Nomineringsunderlag för uppdrag i Oskarshamns kommun

I nomineringsunderlaget så står det hur många personer Socialdemokraterna ska nominera till respektive uppdrag. Det framgår också vilka funktioner såsom ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande som vi ska nominera till. Fördelningen bygger på den uppgörelse vi har med Moderaterna. Det finns också vissa uppdrag som ännu inte är fördelade mellan partierna. Vi…

Läs mer

Socialdemokraterna och Moderaterna bildar majoritet i Oskarshamns kommun – Det här vill vi genomföra

Socialdemokraterna och Moderaterna har valt att inleda ett samarbete för att tillsammans skapa en stabil majoritet i Oskarshamns kommun. Det parlamentariska läget efter valet kräver att vi alla tar ansvar för att vår kommun ska fortsätta utvecklas. Vi är överens om att det bästa för kommunen är en majoritet som är handlingskraftig och kan genomföra…

Läs mer

Socialdemokraterna och Moderaterna bildar majoritet i Oskarshamns kommun

Socialdemokraterna och Moderaterna har valt att inleda ett samarbete för att tillsammans skapa en stabil majoritet i Oskarshamns kommun. Det parlamentariska läget efter valet kräver att vi alla tar ansvar för att vår kommun ska fortsätta utvecklas. Vi är överens om att det bästa för kommunen är en majoritet som är handlingskraftig och kan genomföra…

Läs mer

Kallelse till medlemsmöte med Socialdemokraterna

Den 7 oktober kl. 16.00 bjuds alla medlemmar in till medlemsmöte. Vi är i Sjöfartsföreningens lokal, Norra Strandgatan 12. Dagordning: 1.Mötets öppnande 2.Val av justerare 3.Fastställande av dagordningen 4.Fastställande av antal röstberättigande 5.Aktuell politik 6.Val till kommunfullmäktige a) Kommunfullmäktiges presidium Alla medlemmar och S-föreningar har haft möjlighet att nominera till uppdragen. Valberedningen återkommer inom kort…

Läs mer

HANDSLAG MELLAN SOCIALDEMOKRATERNA OCH KOMMUNAL

Socialdemokraterna och Kommunal har tillsammans kommit överens om sex förslag som skulle förbättra för medarbetare hos Oskarshamns kommun. Förslagen är en del av Socialdemokraternas vallöften och kommer genomföras om socialdemokraterna vinner valet.

VALLÖFTEN: Alla vårdbiträden och undersköterskor ska ha en utvecklingsplan som tas fram i dialog mellan medarbetaren och dennes chef. Barnskötare ska få trygga anställningar. Barnskötare ska anställas som just barnskötare och inte som obehörig förskollärare. Att verka för jämlika arbetsplatser inom kommunen. Det kräver bland annat satsningar på mer arbetskläder inom kvinnodominerande yrken. Översyn av…

Läs mer

Vallöfte – Lokal Skolkommission för att höja resultaten!

Socialdemokraterna vill höja resultaten i skolan. Alla barn och unga förtjänar att få hjälp och stöd för att klara skolan. Vi lovar därför att rektorer, lärare och fackförbund ska få arbeta tillsammans för att ta fram vad vi behöver göra lokalt för att alla ska klara skolan.

Förslag – Tillsätta en skolkommission i Oskarshamns kommun. Skolkommissionen uppgift ska vara att lägga förslag för att fler elever ska sluta årskurs 9 på grundskolan med godkända betyg och för att fler elever ska fullfölja gymnasiet och få ett godkänt slutbetyg. Skolkommissionen ska utgöras av de professioner som finns inom skolan. Vi vill därför att…

Läs mer

Vallöfte – Extra bidrag till Oskarshamns ridklubb

Andreas Erlandsson, Kommunalråd, presenterar Socialdemokraternas vallöfte om Oskarshamns ridklubb. Socialdemokraterna vill att ridklubben får ett extra bidrag till sin ridskolan.

Sommarens torka har ställt till med stora problem för många. Skogsägare, bönder och ridklubbar har alla drabbats på olika sätt. Sedan tidigare utreder kommunen möjligheterna att göra stöd köp av kött från bönder i vår region. Oskarshamns ridklubb är en förening som drabbas av torkan. Som en följd av torkan så har det blivit brist…

Läs mer

Frågor från Oskarshamns handikappkommitté

Oskarshamns handikappkommitté har ställt fyra frågor till oss. Här kan du läsa hur vi har svarat på deras frågor.

Fråga 1: OHK anser att vice ordförande i Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta själv ska ha en funktionsnedsättning. Vad anser ditt parti? Socialdemokraterna har inte tagit ställning till antalet ledamöter i rådet eller fördelningen av dessa mellan de olika föreningarna. Vi tycker det är viktigt att alla föreningar och kommunen tillsammans diskuterar rådets sammansättning och arbetsordning…

Läs mer
facebook Twitter Email