Yttrande över översiktsplanen 2050

Oskarshamns kommun arbetar med en ny översiktsplan för kommunen. Fram till den 22 januari kan alla lämna synpunkter. Styrelsen för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har beslutat att lämna följande synpunkter.

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun är överlag positiva till det förslag på översiktsplan som har presenterats. En jämlik kommun Vi tror att en kommun byggs bäst på jämlikhet. Förslag och idéer bör ta sin utgång i hur vi tillsammans bidrar till en ökad jämlikhet i vår kommun och vårt samhälle. Vår övertygelse är att samhällen byggda…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte

Hej, Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun bjuder alla medlemmar till ett medlemsmöte den 29 januari kl. 18.00-20.00. Medlemsmötet är i Föreningshuset Åsa, Hantverksgatan 64, Oskarshamn. Vi bjuder på kaffe, dryck och frukt. Under medlemsmötet ska vi också diskutera valmanifest för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun. Under medlemsmötet diskuterar vi i grupper både vallöften och formuleringar. Handlingar har…

Läs mer

Medlemsinformation – viktiga datum

Vad händer med sjukförsäkringen? LO Facken Oskarshamn, Mönsterås och Högsby bjuder in alla medlemmar i Socialdemokraterna i Oskarshamn att delta på ett miniseminarium om sjukförsäkringen. Läs inbjudan här och anmäl dig: Regeringen har avskaffat stupstocken och höjt sjukförsäkringen, precis som vi i LO drev i valrörelsen tillsammans med Socialdemokraterna. Dessa beslut är resultat av vår…

Läs mer

Nomineringar

Arbetarekommunens styrelse har beslutat om nomineringsprocess för ett antal uppdrag. Alla nominerade ska vara tillfrågade. Valberedningen kommer sammanträda efter kl. 16:00 den 11 januari. Alla nominerade bör därför vara beredda på att eventuell komma på intervju eller motsvarande den aktuella dagen. Uppdrag:                                                                                                   Kommentar:  Vice ordförande i Oskarshamn Energi Behöver inte vara folkbokförd i…

Läs mer

Medlemsbrev från Socialdemokraterna

I vårt lokala medlemsbrev från Socialdemokraterna i Oskarshamn kan du läsa om vilka aktiviteter som sker och vilka medlemsmöten som är planerade under hösten. Det är tillsammans vi utvecklar vårt parti, vår politik och vår kommun – kom därför gärna på någon av aktiviteter och dela med dig av dina tankar och idéer. Medlemsmöten 2018…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte

Du är hjärtligt välkommen på medlemsmöte och julavslutning med Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun. Under medlemsmötet bjuder vi på kroppkakor och julsmörgås. På vårt medlemsmöte i december fortsätter vi arbetet med vilka frågor vi ska gå till val på i Oskarshamns kommun 2018. Vi kommer också göra ett antal valärenden. I samband med valet ska vi…

Läs mer

Till partiordförande Stefan Löfven och partisekreterare Lena Rådström Baastad

Vi skriver till er med anledning av den fruktansvärda utveckling inom LSS-lagstiftningen som drabbar många människor. Den nya rättspraxis som de senaste åren har fått Försäkringskassan att ompröva sina beslut innebär stora konsekvenser för människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Den reform som trädde i kraft 1994 med syfte att ge människor frihet och egenmakt…

Läs mer

Vill du nominera? 

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har mottagit ett antal avsägelser och vi har därför utlyst en process för att göra fyllnadsval. S-föreningar och medlemmar i Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun kan nominera en medlem till ordförande i kommunstyrelsen, med tillhörande uppdrag. Tillhörande uppdrag är till exempel budgetberedningen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Den som nominerar behöver inte tänka på…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte om framtidens sjukvård

Elmar Keppel som är verksamhetschef och överläkare på Oskarshamns sjukhus för att tala om hur det går med arbetet att utveckla närsjukvården i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås. Socialdemokraterna i Högsby och Mönsterås är inbjudna att delta på vårt medlemsmöte eftersom frågorna berör oss alla.

På socialdemokraternas medlemsmöte i oktober besöker vi Oskarshamns sjukhus och får höra mer om framtidens sjukvård. Vad tänker du på när du tänker på framtiden och sjukvården? Medlemsmötet kommer också besluta om vilka som ska vara våra kandidater till landstingsfullmäktige 2018, om ny ordförande till samhällsbyggnadsnämnden samt ombud till valkretskonferensen 14 februari. I september hade…

Läs mer

Valberedningens förslag till medlemsmötet den 30 oktober

Valberedningen har lämnat följande förslag till medlemsmötet den 30 oktober. Nominering till landstingslistan Idag har Socialdemokraterna i vår valkrets 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Valberedningen föreslår att vi prioriterar kandidaterna i två grupper. Fem kandidater som prioriteras enligt 1-5 och tre kandidater som nomineras utan inbördesordning. Dessa föreslår valberedningen att vi väljer enligt ordning…

Läs mer
facebook Twitter Email