Aktuellt

Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen meddelade på torsdagen att man under 2018 sänker skatten för pensionärer. Redan 2016 avskaffade regeringen pensionärsskatten för dem som har det tuffast – de som har pensioner på upp till 10 000 kr i månaden. Men trots detta lever många pensionärer med fortsatt små marginaler. Regeringen prioriterar därför att göra ännu mer för att…

Läs mer

Tack till alla som kom på årsmötet

Vid fredagens årsmöte samlades flera partikamrater för att tillsammans ha en trevlig kväll med årsmötesförhandlingar, stand-up och middag. Under årsmötet avtackades Yvonne Hagberg efter att ha varit ordförande i 10 år. Till ny ordförande valdes Anton Sejnehed. Hela styrelsen kan du se här: Styrelsen Här kan ni se bilder från vårt årsmöte –  

Läs mer

Nomineringsplan

Nomineringsplanen är en översikt över när medlemmar och S-föreningar senast ska nominera till olika uppdrag. Nomineringslistan innehåller de uppdrag som vi i dag känner till. Vid fyllnadsval i nämnder och styrelser utgår särskild nomineringsplan för det specifika uppdraget. Nomineringar ska skickas till sap.oskarshamn@telia.com

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsmötet 2017

Valberedningen sedan tidigare presenterat sitt förslag till ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamn. I dag presenterar valberedningen sitt förslag till styrelsen för Socialdemokraterna samt ett antal andra val som ska göras på medlemsmötet. Arbetarekommunens styrelse Ordförande Anton Sejnehed- fyllnadsval på 1 år. Kassör Berth Karlsson – 2 år. Styrelseledamöter Andreas Erlandsson – 2 år Stellan Lindeberg…

Läs mer

Socialdemokraterna har tagit ett inriktningsbeslut om Folkets park

Bakgrund Folkets park ägs och drivs föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn. Socialdemokraterna är en av flera andelsägare i föreningen. Socialdemokraternas andelar är 200 av 14863 st. Föreningen Folkets hus och park i Oskarshamn bedriver i dag framför allt två verksamheter. Den ena verksamheten är biostaden och den andra är uthyrning av lokalen Folkets…

Läs mer

Gupp i Oskarshamn – Vad beslutade medlemsmötet?

Socialdemokraterna i Oskarshamn har på sitt medlemsmöte den 27 februari diskuterat farthinder och gupp i staden. Den senaste tiden har staden byggts om som en del i den stadsomvandling som sker. Resecentrum har flyttats till järnvägsstationen för att ge plats för mer utbyggnationer i centrum. Kulturhuset har fått ett uterum i form av ett torg…

Läs mer

Valberedningens förslag till ny ordförande

Anton Sejnehed föreslås av valberedningen att efterträda Yvonne Hagberg som ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamn.

Yvonne Hagberg, ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamn, har sedan tidigare meddelat att hon lämnar som ordförande i samband med årsmötet den 17 mars. De socialdemokratiska föreningarna och medlemmarna har sedan november haft möjlighet att nominera en ny ordförande och ledamöter till styrelsen. Valberedningen kan i dag presentera att förslag till ny ordförande för Socialdemokraterna i…

Läs mer

Handlingar till årsmötet

Nu finns handlingarna till årsmötet publicerat på vår hemsida. Handlingarna kommer att löpande att kompletteras med olika delar. Vissa av handlingarna är i första hand till för våra medlemmar och finns därför att hämta på vår expedition samt kan fås via mail. Kontakta oss då på sap.oskarshamn@telia.com   Socialdemokraternas årsmöte 2017      

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Du är hjärtligt välkommen på årsmöte med Socialdemokraterna. Årsmötet äger rum den 17 mars klockan 18:00 i Sjöfartsföreningens lokal, Norra strandgatan 12. Vi  bjuder på mat och härliga skratt med stå upp-komikern Britt Wimarsson. Var och en medtar önskad dryck. Vill du ha handlingar inför årsmötet? Handlingarna kommer finnas tillgängliga efter måndagen 20 februari. Välkommen upp…

Läs mer

Guppen i staden– varför hoppar bilen?

Välkommen på medlemsmöte med Socialdemokraterna i Oskarshamn. Du kan bli medlem på plats.

Socialdemokraterna i Oskarshamn bjuder in till ett livfullt medlemsmöte med information om byggnationer i staden och till diskussion om gupp och farthinder. Plats: Kulturhuset Tid: 27 februari klockan 18:00 Dagordning: Mötets öppnande Val av justerare Fastställande av röstlängd Fastställande av dagordning Aktuell politik Beslut om hur vi går vidare med gupp och farthinder Fastställande av…

Läs mer
facebook Twitter Email