Medlemsmöte

Kallelse till medlemsmöte

Den 13 januari kl. 18.00 bjuder Socialdemokraterna in alla medlemmar till ett representantskapsmöte tillika medlemsmöte. Under kvällen kommer vi att samtala om de motioner som medlemmar har lämnat in inför distriktskongressen senare i vår och partikongressen 2021. Vi är på Folkets park. Vi kommer också att samtala om ekonomisk jämlikhet och minskade klyftor. Partistyrelsen har…

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I OSKARSHAMNS KOMMUN

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE OCH JULAVSLUTNING

Den 2 december klockan 18.00 bjuder Socialdemokraterna in alla medlemmar på medlemsmöte och julavslutning. Under mötet bjuder vi på kroppkakor. Peter Wretlund kommer också berätta kort om historier som finns i Folkrörelsearkivet.  Tid: 2 december, kl. 18.00Plats: Folkets park, Oskarshamn Dagordning: 1. Mötets öppnande2. Fastställande av antalet närvarande röstberättigande medlemmar3. Fastställande av dagordningen4. Val av mötesfunktionärera)…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Den 21 oktober klockan 18.00 bjuder Socialdemokraterna in alla medlemmar på medlemsmöte. Under mötet kommer vi att ha ett tema om hållbarhet och miljö under ledning av Jonas Brorsson och Stellan Lindeberg. Tid: 21 oktober, kl. 18.00 Plats: Folkets park, Oskarshamn Dagordning: 1. Mötets öppnande2. Fastställande av antalet närvarande röstberättigande medlemmar3. Fastställande av dagordningen4. Val…

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE

Den 30 september klockan 18.00 bjuder Socialdemokraterna in alla medlemmar på medlemsmöte. Andreas Erlandsson kommer att prata om aktuella frågor i kommunen och övergripande om kommunens budget och hur den påverkas av regeringens budget.  Peter Wretlund kommer under mötet prata om vad som är regional utveckling i Kalmar län och vad som händer inom området. …

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE!

Socialdemokraterna bjuder in till medlemsmöte den 27 maj kl. 18.00 i Folkets Park.

Internationella frågor – hur kan vi arbeta med frågorna som parti i Oskarshamn? Tormod Nesset, Sven-Åke Johansson och Kajsa Lönegård berättar om aktuella projekt och hur vi kan engagera oss i internationella projekt. Tormod Nesset berättar om möjligheter till projekt i Ukraina tillsammans med fackliga kamrater. Socialdemokraterna i Kalmar län har lämnat in en projektansökan…

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE!

Den 29 april bjuder vi in alla medlemmar till medlemsmöte. Vi inleder medlemsmötet med att Europaparlamentarikern Anna Hedh ger oss argument för varför man ska rösta i valet till Europaparlamentet samt svarar på våra frågor om hur Europaparlamentet fungerar.  Under medlemsmötet kommer vi också göra nomineringar av nämndemän till förvaltningsrätten, kammarrätten och Göta Hovrätt.  Avslutningsvis så…

Läs mer

Välkomna på årsmöte!

Den 25 mars bjuder Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun in alla medlemmar till årsmöte. Under medlemsmötet kommer vi bland annat besluta om verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, samt välja styrelse. Kallelse sändes till medlemmar per post i oktober. Mötet gästas av Peter Akinder, som är politisk chefredaktör på Nyheterna/Östra Småland.  Vi bjuder också på mat och dryck under…

Läs mer

Välkommen på medlemsmöte!

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun bjuder in till medlemsmöte den 18 februari kl. 18.00. Mötet äger rum i Folkets Park, Oskarshamn.

Efter mötet kommer vi att diskutera de handlingar som ska behandlas på partikongressen och som vi har arbetat med under hösten. Partistyrelsen sänder ut handlingarna till kongressen den 8 februari. Du hittar partistyrelsens förslag här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/socialdemokraternas-partikongress-2019/ Tid: 18 februari kl. 18.00Plats: Folkets Park, Oskarshamn Dagordning: 1. Mötets öppnande2. Fastställande av dagordningen3. Fastställande av antalet röstberättigande…

Läs mer

Välkomna på medlemsmöte!

Den 28 januari bjuder vi in alla medlemmar till ett medlemsmöte. Styrelsen har bjudit in Anders Henriksson som är ordförande för regionstyrelsen i Kalmar län och ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län. Anders kommer dels att berätta om den utredningen som har presenterats kring förändringar på Oskarshamns sjukhus, samt berätta om den regionplan som har…

Läs mer
facebook Twitter Email