Kontakt

Postadress:
Box 107
572 23 Oskarshamn

E-post: sap.oskarshamn@telia.com
Telefon: 070-2356315 (till Anton Sejnehed, ordförande)
Inbjudningar till utfrågning, debatt eller motsvarande sänds till: sap.oskarshamn@telia.com

facebook Twitter Email