Vallöften

Under juli och augusti presenterar vi våra lokala vallöften. Därefter presenteras de på vår hemsida.

Psykisk ohälsa bland unga
Psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige ökar. Andelen unga med ångest- eller depressionssymtom har ökat i Sverige det senaste decenniet enligt Socialstyrelsen. Varannan 15-årig tjej lider av psykisk ohälsa, enligt Bris, det är också ett stort problem bland killar. Det skrivs ut dubbelt så mycket antidepressiva medel idag som för 10 år sedan.

Vi vill att elevhälsan i Oskarshamns kommun ska få mer resurser för att arbeta förebyggande i syfte att minska den psykiska ohälsan. Tidiga insatser krävs för att unga människor inte ska hamna i långvariga utanförskap. Det är allas vårt ansvar att se till att alla unga får en ljus framtid. Därför satsar vi på en hållbar elevhälsa.

Bygga förskolor för barnen
Förskolan är till för alla barn. Förskolan ska därför vara flexibel och fortsatt finnas tillgänglig både natt och dag. Den ska vara anpassad efter barnens behov. Därför vill vi att familjer, som har barn i förskolan 15 timmar per vecka, ska kunna välja vilka tider barnen är i förskolan. Oskarshamns kommun växer och behovet av förskolor ökar. När behoven ökar måste vi också bygga nya förskolor. De kommande åren satsar vi på byggnation av nya förskolor för att ta emot alla nya små medborgare på bästa sätt.

Hemtjänsten ska finnas där när du behöver den

Du som är i behov av hemtjänst ska alltid känna en trygghet i att du får den hjälp du behöver. Som anhörig ska du kunna känna dig lugn för att dina anhöriga i behov av hemtjänst får den hjälpen. Du som medarbetare i hemtjänsten ska kunna känna dig delaktig i planeringen av verksamheten.

Hemtjänsten är som bäst när ni tillsammans kommer överens om vad som behöver göras just idag. Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbetet för att öka friheten att själv bestämma över hemtjänsttimmarna i samråd med medarbetaren.

Trygghet handlar också om att veta vem som kommer hem till dig eller till dina anhöriga. Vi kommer därför att prioritera att du som är i behov av hemtjänst ska träffa få och kompetenta undersköterskor. Liksom medarbetare i andra av kommunens verksamheter har en individuell utvecklingsplan vill vi att medarbetare i hemtjänsten också ska få det som tas fram i dialog mellan medarbetaren och dennes chef.

En äldreomsorg utan köer

Människor lever allt längre och det är i grunden något positivt. Oskarshamns kommun är inget undantag. De närmaste åren ska Solbacka återinvigas efter en ombyggnation som innebär flera nya boenden.

Vi ska under mandatperioden bygga bort köerna inom äldreomsorgen. Ingen ska behöva vänta mer än tre månader innan ett boende erbjuds. Ett nytt äldreboende ska börja byggas under mandatperioden. Vill vi att de lokala pensionärsorganisationerna tillsammans med representanter från personal på befintliga äldreboenden ska vara delaktiga i hur framtidens äldreboenden ska se ut.

facebook Twitter Email