Landstingsfullmäktige

Nedan redovisas de personer som sitter i fullmäktige i Landstinget i Kalmar län och har sin hemvist i Socialdemokraterna i Oskarshamn.

Ulf Nilsson
Ordförande

Telefon: 070-530 25 09
E-post: ulf.nilsson@ltkalmar.se
Rickard Bäck
Ledamot

E-post: rickard.back.politik@oskarshamn.se
Yvonne Bergvall
Ersättare

E-post: yvonne.bergvall.politik@oskarshamn.se
facebook Twitter Email