Landstingsfullmäktige

Nedan redovisas de personer som sitter i fullmäktige i Landstinget i Kalmar län och har sin hemvist i Socialdemokraterna i Oskarshamn.

Peter Wretlund
Ledamot

Telefon: 070-523 38 85
Rickard Bäck
Ersättare

E-post: rickard.back.politik@oskarshamn.se
Yvonne Bergvall
Ersättare

E-post: yvonne.bergvall.politik@oskarshamn.se
facebook Twitter Email