Samhällsbyggnadsnämnden

Catrin, Yusuf, Sven-Åke, Anita och Åke
Anita Hultgren
Vice Ordförande
Åke Nilsson
Ledamot
Catrin Alfredsson
Ledamot
Sven-Åke Johansson
Ersättare
Berth Karlsson
Ersättare
Yusuf Sheek
Ersättare
facebook Twitter Email