Socialnämnden

Anita Hultgren
Ordförande

Telefon: 070-316 61 65
E-post: anita.hultgren.politik@oskarshamn.se
Mona Tegel
Ledamot

E-post: mona.tegel.politik@oskarshamn.se
Berth Karlsson
Ledamot

E-post: berth.karlsson.politik@oskarshamn.se
Lena Blomander
Ledamot

E-post: lena.blomander.politik@oskarshamn.se
Stellan Lindeberg
Ersättare

E-post: stellan.lindeberg.politik@oskarshamn.se
Carina Ax
Ersättare
Martin Udd
Ersättare

E-post: martin.udd.politik@oskarshamn.se
facebook Twitter Email