Valnämnden

Anders Österman Ordförande
Alf Holmberg
Ledamot

E-post: alf.holmberg.politik@oskarshamn.se
facebook Twitter Email