VÄLKOMMEN PÅ MEDLEMSMÖTE

Den 29 november kl. 18.00 har vi medlemsmöte. Vi är på Folkets park i Oskarshamn. Under mötet kommer vi att äta en god smörgås tillsammans och prata om vilka frågor vi ska driva i valmanifestet nästa år. Vi ska också göra flera fyllnadsval till olika uppdrag. Vi ser gärna att du deltar fysiskt, men det är möjligt att delta digitalt. För att få länken så mailar du oss på sap.oskarshamn@telia.com

Dagordningen 2021-11-29

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av antalet närvarande röstberättigade medlemmar
 3. Fastställande av dagordningen
  • Val av mötesfunktionärer
  • Mötessekreterare
 4. En justerare tillika rösträknare
 5. Revidering av ombudsföreteckning till representantskapet Jonas Brorsson har avsagt till uppdraget som ledamot i AK-styrelsen. I egenskap av ledamot i styrelsen har han rösträtt i representantskapet. I och med avsägelsen ska Jonas Brorsson tas bort ur ombudsförteckningen till representantskapet. Förslag till beslut: Representantskapet beslutar att revidera ombudsförteckning på så sätt att Jonas Brorsson nuvarande plats blir vakant.
 6. Val av ombud till valkretskonferensen 8 februari kl. 18.00
  Vi har 18 ombud. Vill du vara ombud?

7. Nomineringar till valsedeln till regionen

Valberedningens förslag är:

 • Peter Wretlund nomineras som första namn till regionlistan.
 • Anita Hultgren, Catrin Alfredsson, Elin Sejnehed, Jonas Brorsson, Leine Johansson, Mona Tegel och Rickard Bäck nomineras till regionlistan utan inbördesordning.
 • Martin Nilsson (Mönsterås), Jonas Erlandsson (Högsby), Eric Jonsson (Mönsterås) och Gustav Gustavsson (Mönsterås) sänds in till valberedningen utan ställningstagande.

8. Nominering till partidistriktets valberedning för regionval
Valberedningens förslag är att Anton Sejnehed nomineras till partidistriktets valberedning för regionalval.

9. Val av vice ordförande i socialnämnden
Valberedningen föreslår att Anita Hultgren väljs till vice ordförande i socialnämnden. Ingen övrig nominerad.

10. Val av vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Valberedningen föreslår att Marie Holmgren väljs till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, under förutsättning att Anita Hultgren väljs till i §9. Ingen övrigt nominerad.

11. Val av ledamot i socialnämnden
Valberedningen föreslår att Frida Bergvall, idag ersättare, väljs till ledamot i socialnämnden. Övrigt nominerad är Annika Tvingsjö.

12. Val av ledamot i bildningsnämnden
Valberedningen föreslår att Marianne Erlandsson väljs till ledamot i bildningsnämnden, under förutsättning att Anita Hultgren väljs till i §9. Ingen övrigt nominerad.

13. Aktuell information

14. Övriga frågor

15. Eventuella val
– Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden
Valberedningen föreslår att Marie-Louise Örn Lagerquist väljs till ersättare i socialnämnden, under förutsättning att Frida Bergvall väljs till i §11. Uppdraget har inte varit ute på nomineringsrunda varför fri nominering råder på mötet. Valberedningens motivering till att lyfta ärendet utan nominering är för att nämnden ska bli fulltalig innan årets slut. 

16. Mötets avslut

facebook Twitter Email