Välkommen på medlemsmöte

Den 17 januari kl. 18.00 är det medlemsmöte på Folkets park. Du kan delta antingen fysiskt eller via Zoom. För att delta digitalt gäller att du har ett vaccinationsbevis, mer information om detta finns längre ner. För att få länken till Zoom så mailar du oss på sap.oskarshamn@gmail.com

Dagordningen 2022-01-17

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av antalet närvarande röstberättigande medlemmar
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av mötesfunktionärer
  a) Mötessekreterare
  b) En justerare tillika rösträknare
 5. Nominering till distriktsuppdrag
  a) Distriktsstyrelsen
  Styrelsens förslag är att Peter Wretlund nomineras till kassör, tillika ledamot i verkställande utskottet och distriktsstyrelsen samt att Laila Naraghi nomineras i första hand till ledamot och i andra hand ersättare i distriktsstyrelsen.

  b) Revisorer
  Styrelsens förslag är att arbetarekommunen avstår från att nominera revisorer.
 6. Val av ombud till distriktskongressen 21 maj
  Du som kan tänka dig vara ombud på distriktskongressen kan anmäla detta vid mötet alternativt maila till sap.oskarshamn@gmail.com.

  Styrelsens förslag är att ordförande får i uppdrag att fastställa ombudsförteckningen utifrån de intresseanmälningar som kommer in.
 7. Beslut om motioner till distriktskongressen
  Motion 1: Tänderna är en del av kroppen (Tryck på namnet för att läsa motionen)
  Styrelsens förslag är att motionen antas som arbetarekommunens egen och att den sänds vidare till distriktskongressen och partikongressen.

  Motion 2: Algoritmers och AI:s påverkan på demokratin (Tryck på namnet för att läsa motionen)
  Styrelsens förslag är att motionen antas som arbetarekommunens egen och att den sänds vidare till distriktskongressen och partikongressen.
 8. Inriktningsbeslut gällande utredning om ishockeyarena

Styrelsens förslag och resonemang finns att läsa på här där också kommunens utredningar finns i sin helhet.

Arbetarekommunens styrelse beslutar att föreslå representantskapet att:

 • Verka för en att en ny arena för ishockey med möjlighet till evenemang anläggs i Oskarshamn. Hockeyarenan ska innehålla en isyta och publikkapacitet på cirka 4 500 personer. Placeringen ska ske så, att tillgängligheten är bra vare sig du går, cyklar eller åker buss eller bil.
 • Fastigheten Oskarshamn 3:2, söder om Oskarshamns sjukhus utesluts inte som plats.
 • Verka för att den befintliga Be-Ge Hockey Center används som träningshall och att endast mindre anpassningar görs av denna. 
 • Verka för att den nya arenan ska byggas och drivas av Oskarshamns kommun antingen i kommunal förvaltning eller i kommunalt bolag. 
 • Verka för att ett arbete ska initieras i kommunen för att hitta alternativa platser i de fall andra föreningar bedriver verksamhet på den plats som tas i anspråk av en ny hockeyarena.
 • Verka för att kommunen under det första året tar ansvar för att arrangera minst ett större kulturevenemang i arenan för att inspirera andra kulturarrangörer.
 1. Aktuell information
 2. Övriga frågor
 3. Eventuella val
 4. Mötets avslut
facebook Twitter Email