Pressmeddelande – Socialdemokraterna har tagit ställning till ishockeyarena

Den 17 januari diskuterade Socialdemokraternas medlemsmöte frågan om en ny arena. Socialdemokraternas styrelse presenterade i slutet av året ett förslag om hur partiet bör hantera frågan om en ny ishockeyarena. Totalt deltog strax över 40 medlemmar på mötet.

Socialdemokraternas medlemsmöte beslutade att anta styrelsens förslag med ett tillägg. Beslutet innebär att Socialdemokraterna ska: 

  • Verka för en att en ny arena för ishockey med möjlighet till evenemang anläggs i Oskarshamn. Hockeyarenan ska innehålla en isyta och publikkapacitet på cirka 4 500 personer. Placeringen ska ske så, att tillgängligheten är bra vare sig du går, cyklar eller åker buss eller bil.
  • Fastigheten Oskarshamn 3:2, söder om Oskarshamns sjukhus utesluts inte som plats.
  • Verka för att den befintliga Be-Ge Hockey Center används som träningshall och att endast mindre anpassningar görs av denna. 
  • Verka för att den nya arenan ska byggas och drivas av Oskarshamns kommun antingen i kommunal förvaltning eller i kommunalt bolag. 
  • Verka för att ett arbete ska initieras i kommunen för att hitta alternativa platser i de fall andra föreningar bedriver verksamhet på den plats som tas i anspråk av en ny hockeyarena.
  • Verka för att kommunen under det första året tar ansvar för att arrangera minst ett större kulturevenemang i arenan för att inspirera andra kulturarrangörer.
  • Verka för ökade kulturaktiviteter i arenan och i övriga offentliga lokaler. (ny punkt)

— Vi har haft en process i partiet där vi har försökt se till att alla som vill har fått möjlighet att säga vad hen tycker. Nu har vi i demokratisk anda landat i ett beslut om hur vi som parti står i frågan. Nu blir det upp till partiets representanter i kommunledningen att tillsammans med KF-gruppen hantera de fortsatta besluten, säger Anton Sejnehed, ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun.

— Nu har vi fått ett tydligt beslut från våra medlemmar som vi kan arbeta vidare med tillsammans med andra partier. Jag ser framför mig att vi ska hålla en hög takt under våren med dialog med IK Oskarshamn och landa in i en plats, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

facebook Twitter Email