Välkommen på medlemsmöte 1 maj!

Socialdemokraterna bjuder in till medlemsmöte/representantskap i Oskarshamns kommun. Under mötet kommer vi besluta om det program som ligger till grund för våra vallöften och för det arbete som vi vill genomföra under kommande mandatperiod.

Under aktuella information kommer vi informera om och ha dialog om frågor som är aktuella.

Mötet är i Folkets Park, Oskarshamn, klockan 15:30, söndagen den 1 maj. Mötet är planerat så att du först kan delta på firandet av första maj som också sker i Folkets Park.

Vill du som medlem ha kallelsen och handlingarna till årsmötet? Maila oss på sap.oskarshamn@gmail.com

facebook Twitter Email