HUR SKA OSKARSHAMNS SJUKHUS UTVECKLAS I FRAMTIDEN?

Den 30 maj kl. 18.00 bjuder Socialdemokraterna tillsammans med ABF in till ett öppet möte om hur Oskarshamns sjukhus ska utvecklas i framtiden. Vi är i Folkets Park, Oskarshamn. 

Mötet inleds med att Christer Svensson, sjukhuschef i Oskarshamn, pratar om sjukhuset och svarar på frågor om sjukhuset. Fokus för mötet är hur Oskarshamns sjukhus ska utvecklas i framtiden. 

För oss socialdemokrater är Oskarshamns sjukhus viktigt och vi vill därför att det fortsätter att utvecklas så att det fortsatt kan erbjuda en sjukvård av hög kvalitet. Mötets fokus är just därför det – Hur ska Oskarshamns sjukhus utvecklas i framtiden? 

Mötet är öppet för alla som är intresserade av Oskarshamns sjukhus och hur det kan utvecklas. Du får därför gärna bjuda med dig någon till mötet. 

facebook Twitter Email