NEJ TILL PRIVATISERING AV VÄLFÄRDEN!

Vi vill att Oskarshamns kommun ska behålla kontrollen över den kommunala välfärden och inte sälja ut den till privata bolag som vill tjäna pengar. Det innebär att vi inte vill sälja ut någon av kommunens verksamheter eller konkurrensutsätta dessa. Vår välfärd är inte till salu.

Andra partier kommer gå till val på att sälja ut vår gemensamma välfärd och låta vinstintresset gå före barn och äldres behov. Vi vet bättre.

Vi vet att välfärden bäst bedrivs utan vinstintressen. Därför vill vi att välfärden ska bedrivas i kommunal regi. Personal inom välfärden ska aldrig behöva fundera på om aktieägarna är nöjda med avkastningen, utan ska fokusera på att barn och äldre har det bra. Vi säger därför nej till utförsäljning av kommunens verksamheter. 

facebook Twitter Email