Pressmeddelande – Vilka förskolor och äldreboenden är det högern ska sälja ut?

Socialdemokraterna säger nej till privatisering och utförsäljning av den kommunala välfärden. Vi vill inte att Oskarshamns kommun säljer ut någon förskola, skola eller äldreboende till privata bolag vars huvudsakliga uppgift är att tjäna pengar.

Vi vet att välfärden bäst bedrivs utan vinstintressen. Därför vill vi att välfärden ska bedrivas i kommunal regi. Personal inom välfärden ska aldrig behöva fundera på om aktieägarna är nöjda med avkastningen, utan ska fokusera på att barn och äldre har det bra. Vi säger därför nej till utförsäljning av kommunens verksamheter, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vilka förskolor, skolor och äldreboenden ska högern sälja ut?
I flera år har Liberalerna och Kristdemokraterna föreslagit att Oskarshamns kommun ska utreda privat drift av förskolor, skolor och äldreboenden. I årets val har Moderaterna anslutit sig och går till val på att privatisera förskolor och äldreboenden. Sverigedemokraterna å sin sida går till val på att privatisera äldreboenden i kommunen.

Vi socialdemokrater vill nu att högern öppet redovisar vilka förskolor, skolor och äldreboenden som ska säljas ut och privatiseras. Är det Gläntans förskola, Kristinebergskolan eller Nyhems äldreboende som ska säljas ut? Väljarna förtjänar att få ett besked innan valet, säger Anton Sejnehed, ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun.

facebook Twitter Email