Välkommen på medlemsmöte den 5 december

Den 5 december kl. 18.00 är alla medlemmar välkomna på medlemsmöte. Mötet genomförs i Folkets Park. Under mötet kommer vi att besluta om våra nomineringar till styrelser och nämnder. Vi kommer också att i mån av tid få information om den budget och verksamhetsplan som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har lagt i regionen. Fullständig dagordning med valberedningens förslag finns som bilaga till mailet.

Vi bjuder på en julig smörgås under mötet. 

Under mötet är det många personval vi ska göra och om det blir någon omröstning så kommer den att ske genom ett slutet val. Vår ambition är att genomföra omröstningen i vårt digitala omröstningssystem som man loggar in på via bank-id. Vi vill därför uppmana dig att ta med dig ditt mobila bank-id till mötet. Har du tillgång till en surfplatta så uppmanar vi dig även att ta med denna. Vid en omröstning är det endast valda ombud som får delta i själva omröstningen. 

Här kan du läsa dagordningen inför medlemsmötet:

facebook Twitter Email