Vallöfte om krafttag mot den psykiska ohälsan bland unga

Socialdemokraterna har lanserat flera nationella vallöften om psykisk ohälsa bland unga. Några av dessa omfattar den kommunala elevhälsan. Idag lanserar vi också ett lokalt vallöfte för att minska den psykiska ohälsan bland unga.

Socialdemokraterna har lanserat flera nationella vallöften om psykisk ohälsa bland unga. Några av dessa omfattar den kommunala elevhälsan.

Nationellt vallöfte – Screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan

Idag har elevhälsan screeningprogram för att kontrollera elevernas längds, vikt och att ryggraden är rak. Samma systematik måste finnas i det förebyggande arbetet att identifiera barn och unga som mår dåligt eller far illa. Därför vill socialdemokraterna att de screeningprogram som idag finns ska kompletteras med barn och ungas psykiska hälsa. Socialdemokraterna vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Skolverket, se över hur screeningprogram för psykisk hälsa kan komplettera de screeningprogram som redan finns inom ramen för ”Vägledning för elevhälsan”.

Nationellt vallöfte – Rätt stöd vid självmordstankar

Det finns flera framgångsrika internationella exempel på förebyggande metoder i skolan som vi vill pröva i Sverige. Därför vill vi ge ett uppdrag till Socialstyrelsen och Skolverket för att utveckla en metod för prevention av självmord och psykisk ohälsa som elevhälsovården ska kunna använda.

Lokalt vallöfte – Psykisk ohälsa bland unga

Psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige ökar. Andelen unga med ångest- eller depressionssymtom har ökat i Sverige det senaste decenniet enligt Socialstyrelsen. Varannan 15-årig tjej lider av psykisk ohälsa, enligt Bris, det är också ett stort problem bland killar. Det skrivs ut dubbelt så mycket antidepressiva medel idag som för 10 år sedan.

Vi vill att elevhälsan i Oskarshamns kommun ska få mer resurser för att arbeta förebyggande i syfte att minska den psykiska ohälsan. Tidiga insatser krävs för att unga människor inte ska hamna i långvariga utanförskap. Det är allas vårt ansvar att se till att alla unga får en ljus framtid. Därför satsar vi på en hållbar elevhälsa.

Läs mer om våra nationella vallöften här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/brett-och-snabbt-stod-till-unga-som-mar-daligt/

Frågor och svar om vårt lokala vallöfte:

Q: Vad innebär det?
A: Det innebär att vi vill ge mer resurser till elevhälsan i Oskarshamns kommun. Idag består elevhälsan av flera olika professioner och det ska elevhälsan göra även i framtiden. Vi vill gå in och förstärka den delen av elevhälsan som jobbar särskilt mot psykisk ohälsa.

Kuratorer är en sådan yrkesgrupp som vi ser behöver öka i den kommunala elevhälsan. Idag har vi ett snitt om ca 630 elever per kurator på gymnasiet och ca 550 elever per kurator på grundskolan.*

Q: Hur mycket satsas idag på elevhälsan?
A: Nyhetsbyrån Siren gjorde 2017 en sammanställning med statistik från Skolverket hur mycket resurser respektive kommun i Kalmar län satsade på elevhälsan per elev under 2016:**

Kalmar län
Torsås, 4 770 kronor
Oskarshamn, 4 700 kronor
Emmaboda, 3 430 kronor
Högsby, 3 350 kronor
Kalmar, 3 110 kronor
Mörbylånga, 2 940 kronor
Vimmerby, 2 830 kronor
Hultsfred, 2 790 kronor
Västervik, 2 780 kronor
Borgholm, 2 720 kronor
Nybro, 2 510 kronor
Mönsterås, 2 180 kronor

Q: Hur mycket mer ska ni satsa på elevhälsan?
A: Vi vill satsa mer på elevhälsan, men exakt hur mycket vill vi att professionen ska vara med och styra. Oskarshamns kommun behöver hitta nya sätt att arbete med elevhälsan så att varje satsad krona på elevhälsan går till att hjälpa barn och unga som mår dåligt.

Q: Varför behövs detta?
A: Folkhälsomyndighetens rapport visar att andelen 13- och 15-åringar som säger sig uppleva psykosomatiska symptom har ökat mellan 1985 och 2014. Man har tittat på de ungas familjefaktorer, socioekonomiska förutsättningar och övergripande samhällsfaktorer, men drar slutsatsen att det är skolan som ligger bakom huvuddelen av stressökningen.***

När ungdomar i årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet själva får frågan så uppger ca 40% av ungdomarna i Oskarshamns kommun att de upplever stress. Känslan av stress är även dubbelt så hög bland tjejer än killar i Kalmar län.****

Källor
* I 28 februari uppgav Chefen för Elevhälsan att det aktuella snittet för kommunen var:
Gymnasiet har ett snitt på 629 elever/kurator, grundskolan har i snitt 551 elever/kurator.
** https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/alvesta-satsar-minst-pengar-pa-elevhalsa
*** Folkhälsomyndigheten, 2018-04-26, Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?
**** Regionförbundet 2016-06-15, Låt siffrorna tala! Lupp 2015 – Ungas livssituation i Kalmar län & Eksjö kommun, sida 55-57 och sida 101-104.

facebook Twitter Email