Vallöfte – En flexibel förskola

Familjer med barn som vistas i förskolan 15-timmar per vecka ska få större valfrihet att välja vilka tider som barnet vistas i förskolan. Det är ett av de vallöften som Socialdemokraterna har presenterat idag.

Vallöfte 1 – Handlar om att bygga fler förskoleplatser.
Ingen ska behöva känna sig orolig över att ens barn får plats på förskolan. Under de senaste åren har vi byggt flera nya förskolor och det arbetet måste fortsätta.

Vallöfte 2 – Familjer med barn som vistas i förskolan 15-timmar per vecka ska få större valfrihet att välja vilka tider som barnet vistas i förskolan.

Frågor och svar om våra vallöften:

Q: Hur fungerar det idag?
A: Idag erbjuder olika förskolor olika lösningar. Det vanligaste är att förskolorna erbjuds antingen tre timmar varje dag eller fem timmar, tre dagar i veckan. När förskolan erbjuder tre timmar varje dag, så erbjuds ofta tiden kl. 8-11. När förskolan erbjuder fem timmar, tre dagar veckan så fördelas den oftast kl. 9-14. Det är respektive förskolechef som bestämmer vad som ska gälla på respektive förskola.

Q: Varför har ni inte gjort något tidigare?
A: Vi har länge drivit att förskolan i Oskarshamns kommun ska vara flexibel. Idag har vi därför förskola på dag, kväll, natt och helg. Det för att alla barn ska få en bra omsorg oavsett föräldrarnas arbete. Förskolan styrs delvis via ett lokalt regelverk som vi har reviderat flera gånger för att öka flexibiliteten för verksamheten och familjerna. Trots det har vi inte nått hela vägen fram.

Q: Varför behövs detta?
A: Många familjer har rapporterat om det svåra i att få ihop dagen så att den blir bra både för det barnet som är på förskolan och det syskonet som är hemma. För oss är det viktigt att hjälpa till i de fall som kommunen kan underlätta för familjer att få ihop livet.

Q: Hur ska det gå till?
A: Professionen behöver utreda hur det ska genomföras. Man kan dock räkna med att föräldrarna behöver anmäla en tid i förväg när barnet ska vara i förskolan. Det för att förskolan ska kunna planera och ha rätt antal förskolelärare och barnskötare i verksamheten.

Extra: Vi har idag syskonförtur inom förskolan och det är oftast inget bekymmer att lösa så att syskonen kan vara på samma förskola.

facebook Twitter Email