Vallöfte för äldreomsorgen

Vallöfte – Hemtjänsten ska finnas där när du behöver den
Du som är i behov av hemtjänst ska alltid känna en trygghet i att du får den hjälp du behöver. Som anhörig ska du kunna känna dig lugn för att dina anhöriga i behov av hemtjänst får den hjälpen. Du som medarbetare i hemtjänsten ska kunna känna dig delaktig i planeringen av verksamheten.

Hemtjänsten är som bäst när ni tillsammans kommer överens om vad som behöver göras just idag. Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbetet för att öka friheten att själv bestämma över hemtjänsttimmarna i samråd med medarbetaren.

Trygghet handlar också om att veta vem som kommer hem till dig eller till dina anhöriga. Vi kommer därför att prioritera att du som är i behov av hemtjänst ska träffa få och kompetenta undersköterskor. Liksom medarbetare i andra av kommunens verksamheter har en individuell utvecklingsplan vill vi att medarbetare i hemtjänsten också ska få det som tas fram i dialog mellan medarbetaren och dennes chef.

Vallöfte – En äldreomsorg utan köer
Människor lever allt längre och det är i grunden något positivt. Oskarshamns kommun är inget undantag. De närmaste åren ska Solbacka återinvigas efter en ombyggnation som innebär flera nya boenden.

Vi ska under mandatperioden bygga bort köerna inom äldreomsorgen. Ingen ska behöva vänta mer än tre månader innan ett boende erbjuds. Ett nytt äldreboende ska börja byggas under mandatperioden. Vill vi att de lokala pensionärsorganisationerna tillsammans med representanter från personal på befintliga äldreboenden ska vara delaktiga i hur framtidens äldreboenden ska se ut.

Nationellt vallöfte – Pensionärsskatten ska avskaffas
Du som varit med och byggt upp vårt land och med ditt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd ska ha rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd. Pensionärsskatten ska avskaffas.

Om vi socialdemokrater får fortsatt förtroendet att styra Sverige kommer vi att fortsätta sänka pensionärsskatten tills den är helt avskaffad.

Nationellt vallöfte – Höjd pension för vanligt folk
För att öka tryggheten i Sverige vill vi Socialdemokrater att de som varit med och byggt upp landet ska få ta del av styrkan i svensk ekonomi och få en bättre pension. Därför ska 1,2 miljoner fler pensionärer få mer i plånboken genom ett tillskott till pensionen. För personer med en allmän inkomstpension på mellan 11 000 och 14 000 handlar det om en höjd pension på 600 kronor i månaden eller 5 000 kronor mer i plånboken per år efter skatt.

facebook Twitter Email