Pressmeddelande – Bättre ekonomi för äldre!

Den socialdemokratiskt ledda regeringen lanserar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar för att förbättra ekonomin för äldre. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer.

Socialdemokraterna gick till val på att förbättra för landets äldre, så att fler kan leva på sin pension. Ingen ska behöva bli fattig för att man blir pensionär. Nu levererar regeringen på löftet och presenterar satsningar i budgetpropositionen för 2020 med sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för länets och landets äldre, säger Laila Naraghi (S) riksdagsledamot.

Sedan tidigare har vi jobbat för att minska skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Vi började med de allra lägsta pensionerna och har redan tagit bort skillnaden i beskattning för pensioner upp till 17 000 kronor per månad. Nu tar vi nya steg.

Vi skulle ta bort skatteklyftan till 2020, men eftersom riksdagen i december 2018 klubbade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas sjätte jobbskatteavdrag ökade klyftan. Kostnaden för att ta bort den blev ca 3 miljarder högre.

Sänkt skatt för pensionärer!

I budgeten föreslår regeringen sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad. Förslaget berör totalt en miljon pensionärer i Sverige. I Oskarshamns kommun handlar det om 6 700 pensionärer som kommer ha fått sänkt skatt sedan 2014, säger Anton Sejnehed (S), ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun.

Vi ska öka tryggheten för alla de som har byggt vårt land. För en pensionär med en exempelvis en inkomst på 20 820 kr ger reformen 200 kr mer varje månad.

Sedan år 2014 har pensionärerna i Oskarshamns kommun fått en genomsnittlig skattesänkning på 673 kronor per månad. 

Höjt grundskydd för 2205 pensionärer!

Regeringen satsar också i budgeten på att förbättra grundskyddet för de pensionärer som har det sämst ställt. Det ger mer pengar i plånboken för 675 000 pensionärer i hela Sverige från år 2020.

Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad. Den föreslagna nivåhöjningen gör att personer kan ha högre inkomst jämfört med tidigare och fortfarande få garantipension. I Oskarshamns kommun handlar det om 2205 personer och en genomsnittlig höjning om 221 kronor per månad. 

Höjt bostadskostnadstak i bostadstillägget!

Bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor för den som är ogift och till 3 500 kronor per månad för den som är gift.

facebook Twitter Email