Pressmeddelande

Alla som kan jobba ska jobba – insatser ska leda till jobb

Med anledning av de senaste dagarnas skriverier om Oskarshamns kommuns arbetsmarknadsåtgärder där körkortsutbildning för nyanlända kvinnor är en del, så vill vi från Socialdemokraterna förtydliga hur vi ser på de lokala insatserna för arbetsmarknadsåtgärder och integration. 

Oskarshamns kommun har fått många nya invånare och flera kommer från andra länder. Vi vill att kommunen skall växa och utvecklas och välkomnar därför alla som vill bo och arbeta här. För att kunna leva ditt liv fullt ut i Sverige behöver du kunna svenska. Det handlar om att du behöver ha de språkkunskaper som krävs på en arbetsplats eller för att kunna hänga med under föräldramötet i barnets skola eller för att kunna ta en myndighetskontakt. Svenska språket är inte bara en nyckel in på arbetsmarknaden utan även in i det svenska samhället. För att människor ska vilja stanna i Oskarshamn och vara med och utveckla kommunen, gäller det också att vi som bott här länge stödjer och underlättar för dessa att komma in i vårt svenska samhälle och kunna förstå hur det fungerar. En lyckad integration gagnar alla invånare i kommunen.

Oskarshamns kommun har en relativt låg arbetslöshet och arbetslösheten är i Oskarshamn lägre än i riket och i många andra kommuner. Det är bland annat en följd av att Oskarshamns kommun under flera år arbetat aktivt med arbetsmarknadsfrågor för att människor ska gå från bidrag till egen försörjning. Att människor har ett jobb är en vinst både för samhället och den enskilda individen.

I somras uppmärksammades vår kommun som en av få kommuner där den ekonomiska ojämlikheten har minskat samtidigt som arbetslösheten är lägre än både läns- och rikssnittet. Därför kommer vi oförtrutet att arbeta vidare med att alla våra medborgare ska inkluderas i vårt samhälle. Vi vet att ett jobb är nyckeln till en god integration.

De flesta insatser som Oskarshamns kommun gör för att människor ska få tillräckligt med kunskap, erfarenheter, självförtroende osv görs tillsammans med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet. Inom vissa områden är det möjligt för kommunen att söka projekt för att på så sätt finansiera insatser.

Oskarshamns kommun har beviljats ett projekt om 378 000 kronor av länsstyrelsen i Kalmar län under rubriken ”Nu kör vi! – för nyanlända kvinnor till arbete”. Projektet har sitt syfte att en grupp nyanlända kvinnor ska bli mer anställningsbara och därigenom få en egen försörjning. Inom ramen för projektet så får kvinnorna jobbcoachning, hjälp med körkortsteorin och några gemensamma grupplektioner där gruppen tillsammans samtalar om trafiksäkerhet och regler. De enskilda körlektionerna får var och en av deltagarna själva bekosta, antingen via sparade medel eller via CSN-lån. Regelverket för CSN-lån för körkort fastställs nationellt och gäller alla som uppfyller kriterierna oavsett om man är ny eller har bott länge i Sverige.

Vi socialdemokrater kommer fortsätta att prioritera jobben främst så att fler människor kan få ett jobb. Vi kommer fortsätta arbeta för att Oskarshamns kommun ska göra insatser för att människor oavsett utbildningsbakgrund och etnicitet ska få verktyg för att komma i egen försörjning. Kommunens etableringsinsatser ska göra att människor når en egen försörjning. Alla som kan jobba ska jobba.

facebook Twitter Email