Pressmeddelande

Prioritera välfärden framför skattesänkningar

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun beslutade i måndags om flera motioner inför Socialdemokraternas distriktskongress i april och Socialdemokraternas partikongress 2021. Motioner är ett sätt för medlemmar och lokal organisationer att påverka den politik som partiet för på lokal, regional och nationell nivå. Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har beslutat att sända 8 förslag vidare till både distriktskongressen 2020 och partikongress 2021.

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun föreslår bland annat att värnskatten ska återinföras, att statsbidragen ska höjas och vara generella istället för riktade. Vidare så föreslår vi att överskottsmålet i riksdagen tas bort samt att det införs en investeringsbudget i statsbudgeten. Vi föreslår också att det ska vara konkurrensneutralitet mellan medieföretag som verkar i Sverige, samt att beskattningen av villor, bostadsrätter, fritidshus och fastigheter som är mycket högt värderade ska öka.

– Vi är tydliga med att sänkt skatt aldrig kan gå före viktiga samhällsfrågor såsom skola, vård och omsorg. Vi menar därför att Socialdemokraterna bör ta ställning för att vi vill återinföra värnskatten, säger Anton Sejnehed ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun.

Samtliga motioner som behandlades av Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun finns publicerade på vår hemsida: https://tillsammansoskarshamn.se/arkiv/929

facebook Twitter Email