Pressmeddelande

Alla som kan jobba ska jobba – insatser ska leda till jobb Med anledning av de senaste dagarnas skriverier om Oskarshamns kommuns arbetsmarknadsåtgärder där körkortsutbildning för nyanlända kvinnor är en del, så vill vi från Socialdemokraterna förtydliga hur vi ser på de lokala insatserna för arbetsmarknadsåtgärder och integration.  Oskarshamns kommun har fått många nya invånare…

Läs mer

Pressmeddelande – Bättre ekonomi för äldre!

Den socialdemokratiskt ledda regeringen lanserar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar för att förbättra ekonomin för äldre. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Socialdemokraterna gick till val på att förbättra för landets äldre, så att fler kan leva på sin pension. Ingen ska behöva bli fattig för att man…

Läs mer

Pressmeddelande om åtgärder för att minska antalet vildsvin

Under sommaren har det kommit allt fler rapporter om att det blir fler vildsvin i Oskarshamns tätort, framför allt runt Döderhultsdalen. Detta har både Rödsle Bk och de jordbrukare som är aktiva i området fått erfara när fotbollsplaner och åkermark blivit uppgrävda. Rödsle BK har lagt oerhört mycket ideell tid på att göra i ordning…

Läs mer

Uttalande med anledning av utvisningen av familjen Park

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun vill med kraft ta avstånd från Migrationsverkets beslut att utvisa familjen Park som idag bor i Fågelfors. Familjen kommer ursprungligen från Nordkorea, men ska enligt Migrationsverkets beslut utvisas till Sydkorea.  Familjen Park bor sedan 10 år i Fågelfors. Familjen har försörjt sig genom arbete och bidrar på så sätt till Sverige….

Läs mer

Öppet brev till riksdagsledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Kalmar län

Arbetsförmedlingen nedmonteras och med det försvinner statlig service och statliga jobb från Kalmar län. Det är konsekvensen av de konservativas politik i riksdagen. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gjorde gemensam sak och beslutade i december att montera ner Arbetsförmedlingen. Sedan Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 röstats igenom i riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna, så har…

Läs mer

Socialdemokraterna och Moderaterna bildar majoritet i Oskarshamns kommun – Det här vill vi genomföra

Socialdemokraterna och Moderaterna har valt att inleda ett samarbete för att tillsammans skapa en stabil majoritet i Oskarshamns kommun. Det parlamentariska läget efter valet kräver att vi alla tar ansvar för att vår kommun ska fortsätta utvecklas. Vi är överens om att det bästa för kommunen är en majoritet som är handlingskraftig och kan genomföra…

Läs mer

Socialdemokraterna och Moderaterna bildar majoritet i Oskarshamns kommun

Socialdemokraterna och Moderaterna har valt att inleda ett samarbete för att tillsammans skapa en stabil majoritet i Oskarshamns kommun. Det parlamentariska läget efter valet kräver att vi alla tar ansvar för att vår kommun ska fortsätta utvecklas. Vi är överens om att det bästa för kommunen är en majoritet som är handlingskraftig och kan genomföra…

Läs mer

HANDSLAG MELLAN SOCIALDEMOKRATERNA OCH KOMMUNAL

Socialdemokraterna och Kommunal har tillsammans kommit överens om sex förslag som skulle förbättra för medarbetare hos Oskarshamns kommun. Förslagen är en del av Socialdemokraternas vallöften och kommer genomföras om socialdemokraterna vinner valet.

VALLÖFTEN: Alla vårdbiträden och undersköterskor ska ha en utvecklingsplan som tas fram i dialog mellan medarbetaren och dennes chef. Barnskötare ska få trygga anställningar. Barnskötare ska anställas som just barnskötare och inte som obehörig förskollärare. Att verka för jämlika arbetsplatser inom kommunen. Det kräver bland annat satsningar på mer arbetskläder inom kvinnodominerande yrken. Översyn av…

Läs mer

Vallöfte – Lokal Skolkommission för att höja resultaten!

Socialdemokraterna vill höja resultaten i skolan. Alla barn och unga förtjänar att få hjälp och stöd för att klara skolan. Vi lovar därför att rektorer, lärare och fackförbund ska få arbeta tillsammans för att ta fram vad vi behöver göra lokalt för att alla ska klara skolan.

Förslag – Tillsätta en skolkommission i Oskarshamns kommun. Skolkommissionen uppgift ska vara att lägga förslag för att fler elever ska sluta årskurs 9 på grundskolan med godkända betyg och för att fler elever ska fullfölja gymnasiet och få ett godkänt slutbetyg. Skolkommissionen ska utgöras av de professioner som finns inom skolan. Vi vill därför att…

Läs mer

Vallöfte – Extra bidrag till Oskarshamns ridklubb

Andreas Erlandsson, Kommunalråd, presenterar Socialdemokraternas vallöfte om Oskarshamns ridklubb. Socialdemokraterna vill att ridklubben får ett extra bidrag till sin ridskolan.

Sommarens torka har ställt till med stora problem för många. Skogsägare, bönder och ridklubbar har alla drabbats på olika sätt. Sedan tidigare utreder kommunen möjligheterna att göra stöd köp av kött från bönder i vår region. Oskarshamns ridklubb är en förening som drabbas av torkan. Som en följd av torkan så har det blivit brist…

Läs mer
facebook Twitter Email