Aktuellt

Välkommen på medlemsmöte den 5 december

Den 5 december kl. 18.00 är alla medlemmar välkomna på medlemsmöte. Mötet genomförs i Folkets Park. Under mötet kommer vi att besluta om våra nomineringar till styrelser och nämnder. Vi kommer också att i mån av tid få information om den budget och verksamhetsplan som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har lagt i regionen. Fullständig dagordning…

Läs mer

Nomineringar och motioner till vårt årsmöte

I mars har vi vårt årsmöte och inför det så har medlemmar och s-föreningar möjlighet att nominera medlemmar till olika uppdrag samt lämna in motioner till arbetarekommunen. Vilka uppdrag du kan nominera till framgår av bilagan, ”Nomineringsunderlag”. Sista dag att sända in motioner eller nomineringar är den 31 januari 2023. Nomineringar och motioner sänds till…

Läs mer

Klart med styre av Oskarshamns kommun

Vi, socialdemokrater, fortsätter att styra tillsammans med Moderaterna. Det har varit långa förhandlingar och vi har fått ge och ta i förhandlingarna. Vi har nu ett resultat som innebär att vi får igenom flera av våra vallöften samtidigt som vi tillsammans med Moderaterna får vara med och utveckla Oskarshamns kommun under kommande år. I den…

Läs mer

Pressmeddelande – Vilka förskolor och äldreboenden är det högern ska sälja ut?

Socialdemokraterna säger nej till privatisering och utförsäljning av den kommunala välfärden. Vi vill inte att Oskarshamns kommun säljer ut någon förskola, skola eller äldreboende till privata bolag vars huvudsakliga uppgift är att tjäna pengar. Vi vet att välfärden bäst bedrivs utan vinstintressen. Därför vill vi att välfärden ska bedrivas i kommunal regi. Personal inom välfärden…

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2022-2026

EN FÖRSKOLA MED BARNEN I FOKUS Alla barn ska få möjlighet att möta en trygg famn i förskolan. Därför vill vi satsa på en utbyggd förskola med mer personal och lokaler i takt med att kommunen växer. Våra minsta invånare ska få möta utbildad personal som möter dem utifrån deras behov. Vi har gjort en…

Läs mer

Vallöfte – En hållbar miljö i hela kommunen

Klimatförändringar är ett av de framtidshot som oroar oss svenskar mest. Vi har de senaste åren sett värmeböljor över hela norra jordklotet, och svårkontrollerade skogsbränder i vårt närområde. I Kalmar län råder ofta brist på dricksvatten på grund av torka. Vi vill att Oskarshamns kommun vidtar flera åtgärder för att bidra till ett mer hållbart…

Läs mer

Vallöfte – Renovering av Elefanten

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun går till val på att Oskarshamns kommun ska ge det kommunala bostadsbolaget Byggebo i uppdrag att renovera och rusta upp äldreboendet Elefanten. Oskarshamns kommun hyr idag boendet av Byggebo. Jag har haft kontakt med flera medarbetare som arbetar på boendet. För mig är det tydligt att föreligger ett behov av att…

Läs mer

Vallöfte – Stoppa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt brott och den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet. Det är vanligast att en kvinna blir utsatt för våld av en man som hon har eller har haft en relation med. För oss socialdemokrater är det övergripande målet att mäns våld mot kvinnor och våld i…

Läs mer

Vallöfte – satsningar i Figeholm

Under våren och hösten har vi knackat många dörrar och genomfört flera samtal med invånare i Figeholm. För oss är det en möjlighet att lyssna till vad människor tycker och tänker om olika saker.

Under våren och hösten har vi knackat många dörrar och genomfört flera samtal med invånare i Figeholm. För oss är det en möjlighet att lyssna till vad människor tycker och tänker om olika saker. Samtalen i Figeholm har gjort att vi vill genomföra följande satsningar: Hopptorn vid BredvikenVi vill muddra vid Bredvikens badplats för att…

Läs mer

Handslag med Kommunal

Socialdemokraterna har gjort ett gemensamt handslag med Kommunal. Handslaget fokuserar på att förbättra välfärden och arbetsvillkoren.

Fackligt-politiskt handslag mellan Socialdemokraterna och Kommunal Den här överenskommelsen mellan Kommunal och Socialdemokraterna handlar om framtiden och vilken politisk utveckling vi vill se efter valet den 11 september. Utgångspunkten tar vi i arbetarnas vardag och vår gemensamma vilja att skapa ett samhälle präglat av frihet, jämlikhet och solidaritet. Vi delar samma uppfattning om vad som…

Läs mer
facebook Twitter Email