Anton Sejnehed

Anton Sejnehed, ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamn

Jag är från Oskarshamn och har varit politisk aktiv i hela mitt liv. I grund och botten har jag ett starkt samhällsengagemang och anser att samhället blir bättre av om vi gör saker tillsammans. En av de största utmaningarna i vår tid är att bryta den ökade ojämlikheten och minskade känslan av delaktighet. Människor ska känna delaktighet i samhällets utformning och att det är möjligt att vara med och påverka sin vardag.

Du kan nå mig på telefonnummer 0491-76 47 56 eller via anton.sejnehed@oskarshamn.se

facebook Twitter Email