Kontakt

Postadress:
Rödslevägen 4
572 50 Oskarshamn

Besöksadress till expeditionen:
Döderhultsväg 28
572 31 Oskarshamn

E-post: sap.oskarshamn@gmail.com
Telefon: 070-2356315 (till Anton Sejnehed, ordförande)
Telefon: 070-203 74 99 (till Marie Holmgren, arvoderad)
Inbjudningar till utfrågning, debatt eller motsvarande sänds till: sap.oskarshamn@gmail.com

facebook Twitter Email