Regionfullmäktige

Nedan redovisas de personer som sitter i fullmäktige i Region Kalmar län och har sin hemvist i Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun.

Peter Wretlund
Funktion: Ledamot
Titel: Regionråd
Elin Sejnehed
Funktion: Ledamot
Titel: Sjuksköterska
Rickard Bäck
Funktion: Ersättare
Titel: Kvalitetssamordnare
Catrin Alfredsson
Funktion: Ersättare
Titel: Undersköterska
facebook Twitter Email